Tollund men

Jedním z úžasných příkladů schopností rašeliny ochránit lidskou pokožku je muž Tollund. Je to přírodně mumifikovaná mrtvola muže, který žil ve 4. století před Kristem ve Skandinávii v období nazývaném Doba železná. Byl nalezen v roce 1950, ukrytý v rašeliništi Jutland Peninsula v Dánsku, které uchovalo jeho tělo až do dnes. Tento objev je znám jako rašelinné tělo (bog body). Muž Tollund, a především jeho hlava a obličej, jsou tak skvěle uchovány, že v době objevu byl považován za nedávnou oběť vraždy.

Zdroj: http://en.wikipedia.org